KOMEL ENERJİ SAN. TİC. A.Ş.: İsg ve Çevre Politikamız
Örnek Resim
Örnek Resim

026

Şirket faaliyetlerini yürütürken en güvenli ve çevre ile en uyumlu şekilde çalışmak için Çevresel Etki ve Güvenlik Risklerini kaynağından önlemek,

Tüm çalışanlarımıza ve alt yüklenicilerimize eğitim olanakları sunarak olabilecek iş ve çevre kazalarına karşı bilinçlenmelerini sağlamak,

Faaliyetlerimizi sürdürürken önleyici tedbirleri alarak çalışma ortamlarını güvenli hale getirmek, kişisel koruyucu ekipmanlarını eksiksiz kullandırarak çalışanları ve çalışmalarından etkilenen kişileri yaralanmalardan ve işe bağlı hastalıklardan korumak,

Projelerimizi gerçekleştirirken doğal kaynakları verimli kullanmak, atık miktarlarını en aza indirerek oluşacak kirliliği önlemek ve geri kazanımı artırmak için gerekli tedbirleri almak,

Yürürlükte bulunan Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatlarına uyarak ve bunları güncelleyerek çalışma şartlarının sürekli iyileştirilmesini sağlamaktır.

 

Genel Müdür

M. Sırrı Bilgiç